Bijziendheid bij kinderen

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de 13-jarigen in Nederland bijziend (myoop) is. Bijziendheid bij jongeren is in de afgelopen jaren zelfs zo sterk toegenomen dat we inmiddels van een epidemie spreken.

Lees verder