Roosdorp Opticiens neemt privacy zeer serieus. Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website vinden wij dan ook cruciaal. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen.

Als u een bezoekje brengt aan onze website en/of ons een e-mail stuurt, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens (onder meer) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten ook gebruiken wij deze data om een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld heeft.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw gegevens op te slaan en deze te gebruiken. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in deze e-mails of een e-mail bericht sturen aan info@roosdorp.nl. Neem voor het inzien van uw gegevens of voor het doorgeven van een wijziging ook even contact met ons op. Uw persoonsgegevens worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoonsgegevens van onze klanten (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) inclusief evt. oogmeetgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens (bankgegevens).

 

Doel verwerking persoonsgegevens:

Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens voor verschillende doelen.
De verwerking van gegevens van onze klanten heeft als doel:
* Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten;
* Het leveren van de bestelde producten/diensten;
* Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht;
* Het doen van betalingen en het berekenen van de inkomsten- en uitgaven stroom;
* Het innen van vorderingen;
* Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de klanten;
* Het administratieve gedeelte zoals de accountscontrole.

Wanneer je een account aanmaakt op onze website, slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst. Dan kun je deze gemakkelijk terugvinden.
Kies je bij een webshop bestelling voor achteraf betalen? Dan wordt meestal je kredietwaardigheid getoetst. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat onderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:

 • Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Roosdorp om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: u heeft het recht om aan Roosdorp te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient Roosdorp daar aan mee te werken.

 

Beveiliging

Roosdorp draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. Directie van Roosdorp is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.

 

Bevoegde toezichthouder

Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Roosdorp verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

 

Tot slot

Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van Roosdorp.
Roosdorp houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

 

Disclaimer

Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leiden en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

 

 • Daarom onze oogzorg

  • Gediplomeerde opticiens, lens-specialisten en optometristen
  • Altijd de nieuwste apparatuur
  • Vakkundige oogmeting inclusief optometrisch onderzoek
  Maak een afspraak